Има моменти, които остават в сърцата ни за цял живот. Първият училищен ден на децата ни  неизменно е един от тях. На нас, възрастните, остава нелеката задача да им предадем стремежa към знание, желанието и мотивацията за развитие, уважението към училищната институция и добрите традиции. Ще работим, за да имаме поне малък принос в този процес, за да бъде всеки училищен ден специален за вашето дете.

На добър час!

 

© Copyright AA Kids
© Всички праза запазени